Vrome Zondaars (2010)

Waar bleef de overheid?

ISBN: 9789079985210

Auteur: Joep Dohmen

Uitgever: NRC Boeken

Na publicaties door NRC Handelsblad en de Wereldomroep over misbruik in rooms-katholieke instellingen, in het voorjaar van 2010, was Nederland verrast.

Er volgde een stortvloed aan nieuwe getuigenissen door honderden slachtoffers, die na jarenlang zwijgen hun verhaal durfden te doen. Veel daders zijn overleden, wat overblijft zijn de misbruikte kinderen, getekend voor het leven.Vrome zondaars vertelt het verhaal van slachtoffers en daders. 

Dit boek biedt het een analyse en een onthullend overzicht van de aard en de omvang van het misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk. Joep Dohmen, redacteur bij NRC Handelsblad, presenteert nieuwe feiten over de rol die Nederlandse machthebbers en het Vaticaan speelden en nog steeds spelen.

Telkens rijst de vraag: hoe werkte het systeem van verhullen? Waarom greep de kerkelijke autoriteiten niet in? En: waar bleef de Nederlandse overheid?