De Geur van kolen (2013)

Onder de loep

ISBN:9789079226108

Auteur: Joep Dohmen

Uitgever: Leon van Dorp

Na spraakmakende boeken over De Vriendenrepubliek, het Europees Parlement, de bouwfraude en het kindermisbruik in de katholieke kerk neemt Joep Dohmen nu zijn geboorteplaats Heerlen onder de loep.

Het begint met een koffer met inhoud, nagelaten door zijn ouders. Dohmen gaat op zoek naar zijn familieverhaal en het verhaal van Heerlen. ‘De geur van kolen’ legt bloot hoe steenkolenmijnen, Kerk en autoritaire bestuurders greep hadden op ieders doen en laten.

Voor het eerst gingen geheime dossiers open. Zo blijkt burgemeester Marcel van Grunsven, die de stad 35 jaar bestuurde, een onbekend oorlogsverleden te hebben.

Bovenal is ‘De geur van kolen’ het wonderlijke verhaal van een arcadisch dorp dat moderne mijnstad werd en nu kampt met leegloop en verpaupering. Dat alles in één mensenleven. Zo’n snelle opkomst en ondergang, met zulke catastrofale gevolgen, is uniek voor Nederland. Wat ging er fout? Is er nog toekomst?

De Geur van Kolen is te bestellen via elke boekhandel.